Často kladené otázky

 • prísť môžete na ktorýkoľvek tréning a buď si rovno zacvičíť, alebo môžete sledovať priebeh tréningu z lavičky
 • vek nad 15 rokov (do 18 rokov musí byť povolenie od rodičov)
 • "kimono" alebo tričko s dlhými rukávmi, tepláky
 • prezuvky (na presun medzi telocvičňou a šatňou, cvičí sa naboso)
 • prvé dva tréningy sú zadarmo
 • členské a poplatky si pozrite tu
 • platiť sa dá v hotovosti na tréningu pokladníkovi alebo prevodom na účet (číslo účtu a postup nájdete v cenníku)
 • hodina sa otvára pozdravom a úklonom spolucvičiacim
 • nasleduje rozcvička
 • potom sa opakuje schéma - najprv učiteľ párkrat predvedie názorne techniku pred cvičencami, ktorí sedia v seize. Po učiteľovom pokyne cvičenci vytvoria dvojice (trojice, štvorice, ...) a začnú cvičiť.
 • na záver sa spraví strečing
 • tréning končí podobným rituálom ako na začiatku
 • aikidó nevyžaduje žiadnu špecialnu fyzickú kondíciu
 • aikidó je vhodné pre každú vekovu skupinu a pohlavie